#estereal în 2020

După ce am finalizat versiunea pilot a proiectului, ne propunem următoarele obiective pentru ediția de anul viitor!

Echipă

 • Extindem echipa internă a proiectului, crescând numărul de membri cu roluri bine definite, asigurând diversitatea la capitole precum gen, vârsta și opțiuni de studiu.

Metodologie

 • Vom consulta experți în sociologie și în științele educației atât din mediul academic, cât si din societatea civilă, pentru a defini profesional metodologia Registrului Educațional Alternativ pentru Ediția 2020, validând ipoteza ce stă la baza inițiativei și maximizând relevanța rezultatelor obținute.
 • Vom consulta reprezentanți ai actorilor din învățământ, mulți dintre ei fiind beneficiari direcți ai proiectului, pentru a maximiza utilitatea platformei prin expunerea celor mai relevante informații.
 • Vom consulta reprezentanți ai minorităților ce interacționează cu sistemul educațional, categorii defavorizate din punct de vedere financiar și geografic, dar și grupuri vulnerabile din considerente de etnie, orientare sexuală, gen și confesiune, pentru a crea o platformă ce oferă informații de interes pentru cât mai mulți utilizatori.
 • Vom explora indicatori ai sistemului de învățământ propuși de instituții precum UNICEF, UNESCO și altele, pentru a cultiva direcții comune.

Date

 • Vom aduce sub același acoperiș date de interes public de la numeroase instituții oficiale, complementând astfel recenziile subiective colectate prin formularul propriu și creând cea mai mare colecție de date deschise despre învățământul liceal din România.
 • Vom folosi Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România pentru a obține date riguroase despre resurse, facilități și formațiuni de studiu din toate liceele din țară.
 • Vom accesa bazele de date publice ale Institutului Național de Statistică pentru informații referitoare la populația școlară, personalul didactic și infrastructura de învățământ.
 • Vom utiliza datele bogate strânse de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar ce acoperă de la diversitate etnică și buget până la absenteism și medii de la clasă.
 • Vom folosi platformele Ministerului Educației Naționale dedicate examenelor naționale pentru a obține date actualizate cu privire la performanța școlară.
 • Vom accesa datele publice ale Ministerului Justiției ce cuprind informații referitoare la respectarea legii în instituțiile publice din România.

Impact

 • Prin noua ediție a platformei ne propunem să ajutăm cât mai multe categorii de actori din sistemul de învățământ la nivel național.
 • Vom ajuta sute de mii de elevi și viitori elevi în alegerea opțiunilor de studiu.
 • Vom facilita deciziile de repartizare a mii de profesori și viitori profesori din întreaga țară.
 • Vom oferi date de interes pentru sociologi și specialiști în educație, ce vor putea fi folosite ulterior în studii inovative în științele educației.
 • Vom ajuta mii de instituții de învățământ din România să își prioritizeze obiectivele interne și să își îmbunătățească performanța generală, oferind totodată un mijloc de a spori competitivitatea constructivă.
 • Vom ajuta factorii decizionali din sistemul de învățământ, asigurând un instrument independent de măsură a unor indici semnificativi, confirmând astfel anumite date critice.

Fii alături de noi pentru un sistem de învățământ transparent în care toți cei implicați se pot exprima!

Votează “Registrul Educațional Alternativ” în competiția RO Smart în Țara lui Andrei.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *