Despre

Ce facem?

Platforma REAL este un instrument de căutare pentru licee, care ajută elevii de clasa a 8-a să-și aleagă liceul la care și-ar dori să meargă. Prezentăm despre licee date obiective (exemplu: dacă liceul are supraveghere audio-video) și date subiective (exemplu: Cât de satisfăcut este elevul de relația elev-profesor?). Datele obiective sunt colectate de la instituții publice (ARACIP, SIIIR, edu.ro), iar datele subiective sunt colectate de la liceeni, părinți și profesori.

Colectăm aceste date și le analizăm, apoi vi le prezentăm într-o formă accesibilă și ușor de vizualizat. Nu credem într-un clasament absolut al liceelor, deoarece fiecare caută altceva la un liceu. Astfel, am ales să le analizăm din 6 perspective:

Oportunități: Abordează gradul de expunere la activități extrașcolare și sprijinul acordat pentru îmbunătățirea performanțelor școlare. Exemplu: Cât de mult ai acces la activități extracurriculare organizate în cadrul liceului?

Comunitate: Vizează aspectele importante ale comunității din liceu: diversitatea, ușurința integrării în colectiv, spiritul liceului. Exemplu: Cât de ușor ți-a fost să te integrezi în comunitate?

Organizare: Abordează eficiența modului de organizare al liceului: amplasarea în oraș, programul cursurilor etc.

Personal: Vizează relația dintre actorii din sistemul de învățământ, eficiența și calitatea educației. Exemplu: Cât de ușor v-a fost să vă integrați în colectivul profesoral?

Resurse: Se referă la resursele și facilitățile disponibile în incinta instituției: laboratoare specializate, bibliotecă, materiale educaționale etc. Exemplu: În clasa copilului dumneavoastră există fondul clasei?

Experiență: Vizează experiențele personale din cadrul liceului, atât pozitive cât și negative. Exemplu: Descrie o experiență plăcută din liceu.

Pe baza datelor brute ce provin din răspunsurile la întrebările din formular vom genera o colecție de informații ce pot fi interpretate ușor, atât la nivelul instituției, cât și la nivel județean și național. Printre acestea se numără:

  • Vizualizări (pie charts, histograme, time series, gauges, word clouds etc.)
  • Clasamente (pe baza răspunsurilor la anumite întrebări)
  • Măsurători statistice (valori medii, valori mediane, dispersie etc.)
  • Opinii (fragmente subiective)

Astfel, oricine va putea interpreta ușor datele obținute și își va putea forma o opinie pe baza acestora.

De ce o facem?

Platforma noastră ajută elevii de clasa a 8-a cu o decizie foarte importantă: care este cel mai potrivit liceu pentru ei? Până acum, singurele date pe care le aveau la îndemână erau ultima medie de intrare la liceu și procentul de promovabilitate la bacalaureat. Aceste date nu sunt suficiente și nici destul de relevante pentru a lua o decizie informată. Proiectul nostru colectează opinii de la elevi de liceu, de la părinții lor și de la profesori de liceu pentru a forma o imagine de ansamblu cât mai completă.

Informațiile despre licee sunt utile utile nu numai pentru elevi, ci și pentru:

Părinți, la documentarea despre avantajele și dezavantajele unui anumit liceu;

Profesori, la alegerea liceului unde vor preda;

Conducerile liceelor, la cunoașterea eventualelor nemulțumiri ale elevilor, părinților sau profesorilor;

Factorii decizionali, la crearea unei imagini detaliate despre liceele românești;

Jurnaliști și statisticieni, la furnizarea unor informații de interes despre licee.

Cum o facem?

Avem un sistem de ambasadori ai proiectului, care distribuie informații despre proiectul nostru în licee și în spațiul online. Dacă ești interesat de ceea ce facem și îți dorești să îmbunătățești liceul în care înveți și sistemul de educație, te așteptăm în echipa noastră: Devino Ambasador!

Echipa noastră internă este alcătuită din 9 tineri, elevi și studenți, și împărțită în 4 departamente: Comunitate, Imagine, Financiar și Tehnic. Fiecare dintre acestea joacă un rol vital în proiect, fără de care n-am fi ajuns unde suntem astăzi. Departamentul de Comunitate se ocupă cu recrutarea și gestionarea ambasadorilor, cel de Imagine se ocupă cu reprezentarea și popularizarea proiectului, cel Financiar cu strângerea fondurilor necesare și cel Tehnic cu crearea formularelor și mentenanța site-ului.

#estereal