Comunicat de presă: Există o corelație puternică între studiile părinților și notele obținute de copiii acestora la Evaluarea Națională

Registrul Educațional Alternativ (REAL, www.estereal.ro) a devenit platforma cu una dintre cele mai vaste colecții de date despre liceele românești. Anul trecut, platforma a colectat date subiective de la aproape 3000 de respondenți despre liceele din București. Folosind aceste date, platforma a analizat liceele bucureștene din 5 perspective: Oportunități, Comunitate, Organizare, Personal și Resurse.

Anul acesta, platforma a colectat date obiective despre toate liceele românești, provenind de la instituții publice precum ARACIP (Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar) și Ministerul Educației Naționale, prin SIIIR (Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România). Din analiza datelor obiective site-ul oferă informații esențiale, ușor de înțeles și de accesat, pentru elevi, tutori, profesori, instituții, cercetători și chiar pentru factori decizionali.

În urma analizării datelor obiective de la instituții publice, vizând peste 1400 de licee, s-au constatat următoarele tendințe:

  1. la nivel național, sunt aproape 26 elevi pe clasă la filiera teoretică, valorile mici regăsindu-se în județele Giurgiu, Covasna și Tulcea, iar la polul opus fiind județe precum Argeș, Călărași și Buzău; 
  2. la nivel național, de-a lungul unui an școlar, există circa 40 de milioane de absențe totale (motivate și nemotivate), astfel revenind, în medie, circa 25 de absențe semestriale (motivate și nemotivate) fiecărui elev;
  3. județele unde se înregistrează valori mai mari ale abandonului liceal sunt Hunedoara, Vrancea și Tulcea, iar județele cu valori mai mici sunt Cluj, Bihor și Sălaj;
  4. media de vechime a clădirilor liceelor este de 53 de ani, cu maxima în județele Arad și Timiș (aproximativ 70 de ani), iar minima în Tulcea (aproximativ 40 de ani); ca termen de comparație, media de vechime a clădirilor din România este de circa 35 de ani (sursa: INS/IRSOP);
  5. există o corelație puternică (70%) între studiile părinților și notele obținute de copiii acestora la Evaluarea Națională.

Legendă: 

  • pe verticală – media ultimelor medii de intrare la liceu după Evaluarea Națională
  • pe orizontală – procentul elevilor din totalul elevilor unui anumit liceu care au cel puțin un părinte cu studii superioare
  • punct albastru – liceu
  • linie roșie – linie de corelație
  • coeficient de corelație r=70%

Datele subiective colectate în București și datele obiective colectate de la instituții publice fac REAL una dintre platformele cu cele mai extinse baze de date despre licee din România. De la 1 ianuarie 2020, platforma va colecta și date subiective de la elevi, tutori și profesori din toate liceele românești.


Registrul Educațional Alternativ (REAL, www.estereal.ro) este platforma cu una dintre cele mai vaste colecții de date despre învățământul românesc. Alegerea liceului fiind foarte importantă, considerăm că ultima medie de intrare la liceu (singura informație disponibilă) este insuficientă pentru a face o alegere informată. De aceea, am creat platforma www.estereal.ro, unde sunt agregate date despre peste 1400 de licee, facilitând astfel accesul la informație. Elevii de clasa a 8-a pot vizualiza date cu privire la dotări, comunitate și alți peste 200 de parametri, precum procentul profesorilor cu doctorat, numărul locurilor de cămin per liceu, gradul educației tutorilor sau notele elevilor de la clasă. Datele colectate sunt de două tipuri: subiective, colectate de la liceeni despre instituțiile unde învață, și obiective, preluate de la instituții publice. Platforma reușește să transmită mesajul în licee prin intermediul unui sistem de ambasadori, elevi voluntari care ne ajută să interacționăm și să comunicăm atât pe social media, cât și prin materiale fizice.

Toate datele obiective utilizate în prezentul comunicat sunt extrase din baze de date publice, iar instituțiile de învățământ poartă responsabilitatea integrală a corectitudinii datelor introduse în aceste baze de date.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *